Local News

சீனாவின் மற்றுமொரு தடுப்பூசிக்கு அங்கீகாரம்

சீனாவில் உற்பத்தி செய்யப்படும் மற்றுமொரு தடுப்பூசிக்கு உலக சுகாதார அமைப்பு அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது. அவசர கால நிலைமையை கருத்திற் கொண்டே இந்த தடுப்பூசிக்கு அனுமதி அளித்துள்ளதாக உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் தெரிவித்துள்ளது. சீனாவின் முதல் தடுப்பூசியான சைனோபாம் இனைத் தொடர்ந்து சீனா அறிமுகம் செய்யும் இரண்டாவது தடுப்பூசியே சினோவக் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.(CTN) -அஸ்மியா சரீப், இக்கிரிகொள்ளாவ-

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button