in

அந் -நூர் மகா வித்தியாலயம் தேசிய பாடசாலையாக தரமுயர்வு

1000 தேசிய பாடசாலைகளை உருவாக்கும் வேலைத்திட்டத்தின் பிரகாரம் அநுராதபுரம் கல்வி வலயத்திற்குற்பட்ட இக்கிரிகொல்லாவ அந்-நூர் மகா வித்தியாலயம் தேசிய பாடசாலையாக தரமுயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதேவேளை 2020 (க.பொ.த.) உயர் தரப் பரீட்சை பெறுபேறுகளின் படி இந்தப் பாடசாலையிலிருந்து அதிகளவான மாணவர்கள் பல்கலைக்கழகம் தெரிவாகியுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. -எஸ்.எப். பஸ்னா கம்பிரிகஸ்வெவ-

What do you think?

Written by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

இலங்கைக்கு (PCR) பரிசோதனைக் கருவிகள் அன்பளிப்பு

கார்ட் போர்ட் சவப்பெட்டி அறிமுகம்