in ,

மொஹமட் பாரூக் மொஹமட் அஜ்மல் 3A சித்திகள்

இன்று வெளியாகிய க.பொ.த உயர்தரப் பெறுபேறுகளின் அடிப்படையில் பேருவளையைச் சேர்ந்த மொஹமட் பாரூக் மொஹமட் அஜ்மல் 3A சித்திகளைப் பெற்றுள்ளார். பேருவளை, சீனங்கோட்டை அல் ஹுமைஸரா தேசிய பாடசாலையில் ஆரம்பக் கல்வியைக் கற்ற இவர் ரோயல் கல்லூரியில் விஞ்ஞானப் பிரிவில் கற்றவர் என்பது குறிப்பிடத் தக்கது. -பாதிமாஹ் நுஹா, பேருவளை-

What do you think?

Written by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings

தஸ்கர ஹக்கானியா மாணவன் ஸைத் அஹ்மத் 3A சித்திகள்

சபீகுர் ரஹ்மான் 3 A சித்திகள்