Local News

மடவளை YMMA கிளையின் ஆசிரியர் தொழில்வாண்மை விருத்திக் கருத்தரங்கு

மடவளை   Y.M.M.A  கிளையினால் எற்பாடு செய்யப்பட்ட ஆசிரியர்  தொழில்வாண்மை விருத்தி சம்மந்தமான கருத்தரங்கு   நேற்று  செவ்வாய்க்கிழமை   (25.02.2020)  பிற்பகல்  01. மணி முதல்  3.30 மணி வரை  அஷ்ரஃப் கேட்பார்  கூடத்தில்  ( மதீனா தேசிய பாடசாலை) நடைபெற்றது.

இதில் வளவாளராக வெஸ்வூட் கல்லூரி, லோயல் பெண்கள் கல்லூரியின்  பணிப்பாளர் ஜனாப் பாஸிர் மொஹிடீன் MBA (Uk),IAB,(Uk),CIMA கலந்து சிறப்பித்தார். அல் /அக்ஸா முஸ்லிம் வித்தியாலயம்  (நுகதெனியா) பாடசாலையின் ஆசிரியர்களும், அல் முனவ்வரா  ஆரம்பப் பாடசாலையின் (மடவளை)   ஆசிரியர்களும், மதீனா தேசிய பாடசாலையில் (மடவளை)  ஆசிரியர்களும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர்.

ஹிஜாஸ் அஹ்மத், மடவளை

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button