Local News

தெல்தோட்டை மலைமகள் இந்துக் கல்லூரியின் பொங்கல் விழா இன்று….

தொடர்ந்து 3 வது முறையாகவும் கண்டி தெல்தோட்டை க /மலைமகள் இந்து மத்திய கல்லூரியின் ஏற்பாட்டில்  2020 ம் ஆண்டிற்கான பொங்கல் விழா இன்றைய தினம் (2020/2/7) நடைபெற்றது.

பல்லின சமூகமாக ஒண்றிணைந்து  மலைமகள் இந்து மத்திய கல்லூரி,
க/தெல்தோட்டை முஸ்லிம் மத்திய கல்லூரி, க/கரகஸ்கட மத்திய கல்லூரி ஆகிய பாடசாலைகள் கரங்கோர்த்து இந்நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்திருந்தது.
இன,மத வேறுபாடின்றி ஒற்றுமை மனப்பாங்கோடு இந்நிகழ்வு நடைபெற்று முடிந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

-சுரேன், தெல்தோட்டை-

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button