in

அதிகரிக்கிறது முட்டை, கோழி விலை

முட்டை ஒன்றின் விலை 10 ரூபாயினாலும் 1 கிலோ கோழி இறைச்சி ஒன்றின் விலை 100 ரூபாயாலும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி முட்டை ஒன்றின் புதிய விலை 60 ரூபாய் என்றும் 1 கிலோ கோழிக்கறியின் புதிய விலை 1300 ரூபாய் எனவும் அகில இலங்கை கோழி உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது. (DC)

What do you think?

-1 Points
Upvote Downvote

Written by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings

ரஞ்சன் ராமநாயக்க விடுதலை??

கெகுணகொல்ல தேசிய பாடசாலையின் மாணவர்களது முயற்சிக்கு கிடைத்த வெற்றி