in

வலுப்பெறுகிறது எதிர்கட்சி

சுயேட்சையாக இருந்த ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சிலர் சற்று முன்னர் பாராளுமன்றத்தில் எதிர்கட்சிக்கு மாறியுள்ளனர்.

முழு பட்டியல்

 1. பேராசிரியர் ஜி எல் பீரிஸ்
 2. டலஸ் அழகப்பெரும
 3. பேராசிரியர் சன்ன ஜெயசுமண
 4. பேராசிரியர் சரித ஹேரத்
 5. கலாநிதி நாலக கொடஹேவா
 6. குணபால ரத்னசேகர
 7. டாக்டர் உபுல் கலப்பத்தி
 8. கலாநிதி திலக் ராஜபக்ஷ
 9. திலான் பெரேரா
 10. உதயன கிரிந்திகொட
 11. வசந்த யாப்பா பண்டார
 12. கே.பி. எஸ்.குமாரசிறி
 13. லலித் எல்லாவல (NW)

What do you think?

Written by admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

GIPHY App Key not set. Please check settings

கோழி வளர்ப்போருக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி

வியாழன் அன்று வெளிவருகிறது IMF ன் முக்கிய அறிக்கை