Local News

அதிகரிக்கிறது சிகரட்டின் விலைகள்

ஒவ்வொரு வகையான சிகரெட்டுகளின் விலைகளும் இன்று முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் அதிகரிக்கப்படுகின்றது.

VAT அதிகரிப்பு காரணமாகவே இந்த விலையுயர்வு ஏற்பட்டிருக்கும் நிலையில் தலா 3, 5, 10, 15 ஆகி ரூபாவால் விலைகள் அதிகரிக்கப்படுகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. (CN)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button