Local News

2023 ம் ஆண்டுக்கான மாணவர் விண்ணப்பம் கோரப்படுகிறது – இலங்கை சட்டக்கல்லூரி

இலங்கை சட்டக் கல்லூரியின் 2023 ம் கல்வி ஆண்டுக்கான விண்ணப்பங்கள் மாணவர்களிடமிருந்து கோரப்படுகின்றன.

கீழுள்ள லிங்கிள் சென்று விண்ணப்பத்தை தரவிறக்கம் செய்யலாம்.


http://www.entrance-exam.sllc.ac.lk/home/applicant/create

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button