Local News

அத்தியவசிய பொருட்கள் சிலதின் விலை குறைகிறது

லங்கா சதொச நிறுவனம் ஐந்து அத்தியவசிய பொருட்களின் விலையை குறைப்பதாக அறிவித்துள்ளது.

இந்த விலை வீழ்ச்சி 22 செப்டம்பர் 2022 முதல் அமலுக்கு வருகிறது.

பின்வரும் பொருட்களின் விலைகள் திருத்தப்பட்டுள்ளன:

இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பெரிய வெங்காயம் (1 கிலோ)

பழைய விலை: ரூ. 175/-

புதிய விலை: ரூ. 150/-

வெள்ளை சர்க்கரை (1 கிலோ)

பழைய விலை: ரூ. 285/-

புதிய விலை: ரூ. 278/-

இறக்குமதி செய்யப்பட்ட வெள்ளை கெகுலு அரிசி (1 கிலோ)

பழைய விலை: ரூ. 185/-

புதிய விலை: ரூ. 179/-

இறக்குமதி செய்யப்பட்ட நாட்டு அரிசி (1 கிலோ)

பழைய விலை: ரூ. 194/-

புதிய விலை: ரூ. 185/-

இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பருப்பு (1 கிலோ)

பழைய விலை: ரூ. 429/-

புதிய விலை: ரூ. 415/-  (NW)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button